Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS verstrekt. JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

WAAROM JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS GEGEVENS NODIG HEEFT

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS GEGEVENS BEWAART

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS heeft hier geen invloed op. JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS heeft Google geen toestemming gegeven om via JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wietze@jongsmasolutions.com, JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS op via wietze@jongsmasolutions.com. www.jongsmasolutions.com en www.kalkbestrijding.nl zijn websites van JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS.

JONGSMA ENGINEERING SOLUTIONS is als volgt te bereiken:

Adres : Boskamp 11, 8431 PS, Oosterwolde

Telefoon : +31 (6) 22 900 111

E-mailadres : wietze@jongsmasolutions.com

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK Leeuwarden 53223446