Nieuwe ALPMA RO HighTS

Succesvolle capaciteitsverhoging van de wei bij Fonterra Heerenveen

Fonterra Heerenveen

Eerste gezamenlijke project tussen Fonterra en Alpma wereldwijd

Veel meer wei

In de lange historie van ALPMA (meer dan 75 jaar) is door Jongsma een solide basis gelegd voor het 1e gezamenlijke project tussen Fonterra en ALPMA wereldwijd. Om wei van de nieuwe Mozzarella-productie in Royal A-ware in Heerenveen, Nederland, te kunnen verwerken, moest de Europese fabriek van Fonterra, die zich direct naast de Royal A-ware kaasfabriek bevindt, de capaciteit vergroten. Met een €10 miljoen investering, werd in 2019 een nieuw gebouw bovenop de bestaande productie gebouwd door Jorritsma, die nu een membraanfiltratie-installatie huisvest die is geleverd door ALPMA.

Het hart van het Fonterra-project is een nieuwe ALPMA RO HighTS-fabriek met geïntegreerde RO-installatie met Polisher, ontworpen voor twee verschillende productieconfiguraties: een voedingsstroom van 6% tot 30% d.s.% en een voedingsstroom van 6% tot 9% d.s.%. Beide in een capaciteit die voldoet aan de volumes van de door Royal A-ware aangeleverde Mozzarella wei. ”Met een perfecte planning en teamgeest, waren Fonterra en ALPMA samen in staat deze uitdaging aan te gaan, ‘zonder de continue weistroom te onderbreken en de hoge kwaliteit ervan. De inzet van ALPMA ging veel verder dan normaal niveau. Ze namen direct de juiste stappen, wat niet altijd de standaard is in projecten”, zegt Johan Hoeksma (Projectmanager Fonterra).

Onze laatste projecten

Samen komen we tot de mooiste resultaten

Bekijk hiernaast andere projecten die wij in de afgelopen tijd hebben gerealiseerd. 

Royal A-ware, Alpma en Servi Doryl slaan handen ineen

Edammer multimould kaasvaten plus nieuwe RO-installatie

Met nieuwe RO is Rouveen klaar voor de toekomst

De RO-plant concentreert wei van 5,5 naar 28% drogestof