Alpma in Zuivelzicht “Membraaninstallatie dikt kaaswei in voor transport”

In de editie december 2019 van Zuivelzicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan de realisatie van de Alpma-membraaninstallatie voor het indikken van wei bij FrieslandCampina Gerkesklooster.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen was geboden gezien de complexiteit en het feit dat de continuïteit van de productie niet in gevaar gebracht mocht worden. Jonkman: “Alle installaties in de kaasfabriek moesten op elkaar aansluiten, zodat de productstroom weer door de fabriek kon lopen.”

De technisch projectleider van de kaasfabriek in Gerkesklooster laat weten dat de leverancier van de membraaninstallatie hier goed mee om wist te gaan. “Wietze Jongsma van Jongsma Engineering Solutions heeft zowel ons als Alpma, dat hij vertegenwoordigt, ontzorgd vanaf het eerste begin van het project tot en met de inbedrijfname van de membraaninstallatie. “Oplossingen werden dankzij een positieve professionele instelling – ‘afspraak is afspraak’ – telkens weer gezocht en gevonden.

Klik hier voor het volledige artikel